City&Guilds Testing&InspectionKurs elektryczny Inspection & Testing  

(Initial Verification and Periodic Inspection and Testing)
(Inspekcja i Testowanie) City & Guilds 2391-52

 


Podstawowe informacje na temat kursu:

Nazwa Certyfikatu

City & Guilds 2391 Initial Verification and Periodic Inspection and Testing

Długość kursu

5 dni ( soboty lub niedziele, teoria i praktyka)

Termin rozpoczęcia

28 maja, sobota, godz. 08:30, kolejne zajęcia 11 i 18 czerwca

proszę o kontakt telefoniczny w sprawie dostępnych terminów

Cena kursu £499 kurs + £140 egzamin teoretyczny + £140 test wyboru + £165 egzamin praktyczny.
Cena książki GN3 £40, BS7671 £90 - podreczniki A2:2022 brązowe
Zajęcia prowadzi Michał Wilmowski


Rejestracja na kurs: Rezerwuj miejsce na kursie.

 

Kurs Testowanie i Inspekcja przygotowuje do zdania pisemnej oraz praktycznej części egzaminów City & Guilds 2391. Na kursie przedstawiane są wszystkie zagadnienia związane z wykonywaniem przeglądów, testowaniem oraz certyfikowaniem instalacji elektrycznych. Ponadto, kurs opiera się na szczegółowym omówieniu pytań z poprzednich testów egzaminacyjnych oraz wskazaniu zagadnień, na które trzeba położyć nacisk w trakcie przygotowań do egzaminu końcowego. Omawiane są również sposoby dokonywania obliczeń parametrów instalacji elektrycznych, interpretacji wyników testów oraz odpowiedniej formy udzielania odpowiedzi na pytania egzaminacyjne.


Do kogo skierowany jest kurs:

Kurs adresowany jest do tych wszystkich, którzy planują lub wykonują nadzór, testowanie oraz okresowe przeglądy instalacji elektrycznych. Cerfyfikat City & Guilds 2391 jest także wymagany dla osób zainteresowanych zarejestrowaniem swojej firmy w jednej z organizacji certyfikujących instalacje elektryczne takich jak NICEIC czy NAPIT. Posiadanie tego certyfikatu pożądane jest również w pracy przy instalacjach elektrycznych na stanowisku „Qualified Supervisor”.

Wymagania wstępne:

Choć nie jest to wymagane, to jednak wszyscy uczestnicy przed przystąpieniem do kursu powinni posiadać certyfikat City & Guilds 18 Edycja. Wszystkim posiadającym stary certyfikat City & Guilds 2381 - 16 Edycja lub City & Guilds 2382-15 - 17 Edycja rekomendujemy zdanie egzaminu City & Guilds 2382-18 18 Edycja przed przystąpieniem do egzaminów City & Guilds 2391. Zalecane jest również aby uczestnicy kursu posiadali wcześniejsze doświadczenie w zakresie testowania i inspekcji instalacji elektrycznych.

Zakres tematyczny kursu:

• Zagrożenia związane z testowaniem instalacji elektrycznych,
• Niezbędne czynności zabezpieczające sprzęt oraz ludzi przed zagrożeniami związanymi z przeprowadzaniem testów,
• Przepisy ustawowe i inne związane z testowaniem instalacji,
• Przegląd wizualny instalacji zgodnie z normami BS7671,
• Wymagania dotyczące okresowych przeglądów oraz testowania instalacji,
• Mierniki elektryczne i zasady ich używania,
• Kolejność wykonywania testów,
• Ocena wyników testów i ich interpretacja,
• Wybór i poprawne wypełnienie certyfikatów bezpieczeństwa.

Szczególny nacisk położony będzie również na skuteczne metody zdania egzaminu końcowego.

Materiały do kursu:

W ramach ceny kursu każdy uczestnik otrzymuje niezbędne materiały szkoleniowe wraz z opracowanymi zestawami przykładowych pytań egzaminacyjnych. Dodatkowo, każdy kursant powienien posiadać swój egzemplarz aktualnego wydania następujących podręczników:

• Guidance Note 3 - Inspection & Testing
• BS7671:2008(2015) – Requirements for Electrical Installations
• On Site Guide - BS 7671:2008(2015)
Wszystkie podręczniki można nabyć w naszym centrum przed samym kursem.

Egzamin:

Po zakończeniu kursu wszyscy uczestnicy zdają egzaminy końcowe City & Guilds 2391-52. Aby uzyskac certyfikat kwalifikacji należy zdać 2 egzaminy: egzamin on-line,  i egzamin praktyczny, w skład którego wchodzą: praktyczne testowanie i certyfikacja, i część teoretyczna w formie pisemnej.

Egzamin on-line jest egzaminem przy komputerze w formie testu wyboru, składającego się z 60 pytań. Egzamin trwa 120 minut, a jego wynik poznajesz w ciągu kilku dni. Terminy egzaminów są dostępne w zakladce: Terminy egzaminów.

Część praktyczna polega na wykonaniu podstawowych pomiarów instalacji elektrycznej, wypełnieniu odpowiedniego certyfikatu oraz znalezieniu braków lub błędów w instalacji. Egzamin praktyczny trwa około 2.5 godziny. Cześć teoretyczna w formie egzaminu pisemnego składa się z 4 pytań (zakres materiału zawartego w podręczniku Guidance Note 3: Inspection & Testing, jak również pytania sytuacyjne do podanego w teście egzaminacyjnym scenariusza). Egzamin pisemny trwa około 1 godziny i 10 minut. 

W trakcie egzaminu można korzystać z pomocy z podręcznika i kalkulatora bez funkcji programowania. Wyniki egzaminów praktycznego znane są zaraz po jego zakończeniu, a wyniki egzaminu pisemnego i on-line publikowane są w ciągu kilku dni roboczych.

Wszystkie egzaminy odbywają się w obecności polskich egzaminatorów. W trakcie zajec praktycznych jak również egzaminów praktycznych możesz korzystać z własnego miernika, bądź z naszych mierników firm: Kewtech, Fluke, Metrel i Megger.