City&Guilds PAT TestingKurs PAT Testing

Inspection and testing of portable electrical appliances

 

Podstawowe informacje na temat kursu:

Nazwa certyfikatu City & Guilds 2377-32 Award in the Management Requirements for the Maintenance of Electrical Equipment
City & Guilds 2377-22 Award in the In-Service Inspection and Testing of Electrical Equipment
Długość kursu 5 godzin (1 spotkanie x 5 godzin)
Termin rozpoczęcia

Ze względu na pandemię koronawirusa, wszystkie kursy planowane na Styczeń i Luty 2021 zostaną przesunięte na termin późniejszy (Marzec 2021).

Cena kursu

£ 99 kurs. Assessment praktyczny wliczony w cene kursu.

+ £ 45 podręcznik + £ 130 egzamin końcowy on-line. 

 

Rejestracja na kurs: Rezerwuj miejsce na kursie.

Każde przenośne urządzenie elektryczne (nie będące na stałe podłączone do instalacji) dopuszczone do użytku musi być sprawne technicznie oraz nie może stanowić zagrożenia dla jego użytkownika.
Wszystkie urządzenia wykorzystywane w miejscach publicznych czy przemysłowych takich jak: kina, restauracje, fabryki czy szkoły muszą być okresowo testowane pod kątem bezpieczeństwa użytkowania. Aby wykonywać lub nadzorować okresowe przeglądy i testy takich urządzeń niezbędne jest posiadanie powyższych kwalifikacji.

Podczas kursu PAT Testing zostaną omówione wszystkie aspekty związane z testowaniem elektrycznych urządzeń przenośnych - ich klasyfikacja, poprawne wykonywanie testów i inspekcji oraz wypełnianie dokumentacji końcowej. W części praktycznej, uczestnicy samodzielnie będą wykonywać wymagane testy.


Do kogo skierowany jest kurs:

Niniejszy kurs skierowany jest do wszystkich, którzy w swojej pracy zawodowej odpowiedzialni są za utrzymanie urządzeń elektrycznych w stanie zapewniającym bezpieczeństwo jego użytkownikom, oraz tych, którzy wykonują okresowe testy bezpieczeństwa przenośnych urządzeń elektrycznych.

Wymagania wstępne:

Wszyscy kandydaci przystępujący do kursu PAT Testing muszą mieć ukończone 18 lat. Dodatkowo powinni posiadać ogólną wiedzę na temat systemów elektrycznych oraz zagrożeń związanych z prądem. Przed przystąpieniem do kursu wskazane jest posiadanie certyfikatu 17 Edycji. W wyjątkowych przypadkach przed zakwalfikowaniem na kurs, prowadzący zajęcia może przeprowadzić krótki test sprawdzający wiedzę kandydatów. 

Zakres tematyczny kursu:

• Rodzaje i zakres uregulowań prawnych dotyczących wykonywania nadzoru oraz testowania urządzeń elektrycznych.
• Typy oraz zastosowanie urządzeń elektrycznych podlegających okresowym testom bezpieczeństwa.
• Rodzaje, częstotliwość oraz praktyczna strona wykonywania testów bezpieczeństwa.
• Procedury, dokumentacja oraz odpowiedzialność użytkownika za przeprowadzenie testów.
• Urządzenia pomiarowe: typy, budowa i ich zastosowanie.
• Wykonywanie testów, interpretacja wyników oraz poprawne wypełnianie certyfikatów.

Kurs PAT Testing składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.


Szczególny nacisk położony będzie również, na skuteczne metody zdania egzaminu końcowego.

Materiały do kursu:

W ramach ceny kursu każdy uczestnik otrzymuje niezbędne materiały szkoleniowe wraz z opracowanymi zestawami przykładowych pytań egzaminacyjnych. Dodatkowo, każdy kursant powienien posiadać swój egzemplarz podręcznika Code of Practice for In-Service Inspection and Testing of Electrical Equipment. Podręcznik można nabyć w naszym centrum przed samym kursem.

Egzamin końcowy:

Po zakończeniu kursu wszyscy uczestnicy zdają egzamin końcowy:

City & Guilds 2377-22 Award in the In-Service Inspection and Testing of Electrical Equipment

lub / oraz
City & Guilds 2377-32 Award in the Management Requirements for the Maintenance of Electrical Equipment.

Na egzamin należy zapisać się najpóźniej 3 dni przed podanym terminem. Sprawdź terminy egzaminów.

Egzamin City & Guilds 2377-22 Award in the In-Service Inspection and Testing of Electrical Equipment jest na komputerze, trwa 1 godzinę i 40 minut (100 minut) i składa się z 50 pytań testowych wielokrotnego wyboru. W trakcie egzaminu można korzystać z podręcznika: Code of Practice for In-Service Inspection and Testing of Electrical Equipment.
Aby otrzymać certyfikat, należy również zaliczyć egzamin praktyczny (wliczony w cene kursu), który odbywa się natychmiast po zakończeniu zajęć u nas w ośrodku. Podczas assessmentu paktycznego wykonuje się inspekcję wizualną i testowanie urządzeń elektrycznych oraz uzupełnienie niezbędnych dokumentów.

Egzamin City & Guilds 2377-32 Award in the Management Requirements for the Maintenance of Electrical Equipment przeprowadzany jest na komputerze, trwa 1 godzinę i 20 minut (80 minut) i składa się z 40 pytań testowych wielokrotnego wyboru. W trakcie egzaminu można korzystać z podręcznika: Code of Practice for In-Service Inspection and Testing of Electrical Equipment.

 

Wyniki wszystkich egzaminów znane są zaraz po ich zakończeniu. 85% uczestników kursu organizowanego przez Wilmowski Training Centre zdaje egzaminy PAT Testing w pierwszym podejściu.